Blue Flower

Bijbelstudie op zondag
in ApeldoornOngeveer één keer in de twee weken is er in Apeldoorn op de zondagmorgen een Bijbelstudie.
Het is in feite een huiskring. De ochtend begint om 10.00 uur, en duurt tot ongeveer 11.30 uur.
We zingen eerst wat liederen, dan volgt de Bijbelstudie en we bidden samen.
Tot slot is er nog een kopje koffie of thee.


Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier.