Video's en Boeken Online
die u informatie geven over de vertalingenkwestie
 

Video's van het videokanaal van "Bijbel en Geloof" (BitChute)

  • "God heeft Zijn woord bewaard". De Heere doet in Zijn woord een belofte: Hij zal Zijn woorden bewaren. Deze video laat zien waarom de StatenBijbel voor Nederland het Woord van God is. De nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Christus zijn een vervalsing om mensen het woord van God afhandig te maken. Overtuig uzelf aan de hand van de Schrift en de geschiedenis hoe het verlaten van de woorden Gods leidt tot ongeloof en afgoderij. Het is niet voor niets dat de eindtijd gekenmerkt wordt door afval van het geloof.
  • "De autoriteit van de Bijbel". In deze video wordt stilgestaan bij de vraag of we aan de hand van de StatenBijbel ook kunnen zeggen: "Er is geschreven...". De Heere God heeft Zijn woorden gegeven, bewaard, maar ook levend gemaakt.
  • "Maar de wetenschap is tegenwoordig toch veel verder?". Velen denken dat de wetenschappelijke kennis van de grondtekst(en) van de Bijbel tegenwoordig sterk is toegenomen. Daarom denkt men dat de nieuwe vertalingen een stuk beter zijn dan de StatenBijbel. Maar klopt dat wel? Deze video laat een aantal mooie voorbeelden zien, die aantonen waar die zogenaamde "toegenomen kennis" vandaan komt...
  • "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Een video over de invloed van Rome op bijvoorbeeld moderne "Bijbelstudie"boeken, maar ook op moderne "Bijbel"vertalingen. Rome heeft door de geschiedenis heen Gods woorden, en mensen die Gods woorden probeerden te bewaren, proberen te vernietigen. Ja, letterlijk. En toch heeft de Heere God Zijn woorden door de geschiedenis heen voor ons mensen bewaard. Deze video toont aan dat Gods woord zich al heel vroeg door de wereld, o.a. door Europa, verspreidde. De Gotische Bijbel is daar een voorbeeld van. En juist daardoor wordt duidelijk dat we met de StatenBijbel de Bijbeltekst in handen hebben, weliswaar in de Nederlandse taal, die de eerste Christenen in handen hadden...
  • "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...! (deel 2)". Deel 2 van de serie "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Opnieuw wordt met een voorbeeld, dit keer de geschiedenis van Bonifatius, aangetoond hoe Rome de geschiedenis vervalst. In deel 1 was te zien hoe de Gotische Bijbel al heel vroeg beschikbaar was, en hoe die Bijbel getuigt van de Bijbeltekst die de Heere God bewaard heeft in onze StatenBijbel. Dit deel laat zien hoe de Angelsaksische Bijbel (van iets latere datum dan de Gotische Bijbel) daarvan getuigt. Tevens zien we hoe men door de nieuwe vertalingen de oecumene bewerkstelligt: gezamenlijk afdwalen van de woorden Gods...
  • "De Bijbeltekst geloven...". Deze video is een vervolg op deel 1 en 2 van "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Wanneer u Gods belofte kent, dat Hij Zijn woorden zal bewaren, wanneer u ziet dat Hij dat voor Nederland gedaan heeft in de StatenBijbel, gelóóft u dan ook de Bijbeltekst die u leest? Heel vaak hoort men Bijbelleraren zeggen: "We hebben dit gelezen, maar op basis van het Grieks moet je eigenlijk dit lezen...". En dan past men de Bijbeltekst aan naar eigen inzicht. In deze video wordt op basis van 2 Thess. 2 : 3 een voorbeeld gegeven. Er staat in de StatenBijbel het woordje "afval", maar velen willen laten geloven dat er op basis van het Grieks eigenlijk "vertrek" of "opname" zou moeten staan. Door Schrift met Schrift vergelijken wordt duidelijk dat dat een leugen is... en dat er gewoon "afval" moet staan. Een duidelijk voorbeeld van hoe Spr. 30 : 6 waarheid wordt. Overtuig uzelf dat u Gods woorden gewoon in uw eigen taal in de StatenBijbel kunt lezen. God heeft Zijn woorden bewaard.

 

Geschiedenis Statenvertaling (YouTube, Bijbelgelovende Baptisten)

Boeken (andere auteurs, Engelstalig):

Artikelen (Engelstalig):
Verder zijn vele artikelen over het onderwerp te vinden op de volgende sites: