Hieronder kunt u lezen over het ontstaan van de site "Bijbel en Geloof" en het ontstaan van "Stichting Bijbel en Geloof", maar ook over de auteur van de artikelen, en een stukje persoonlijk getuigenis.


Het gaat niet om "mij", maar om Gods woorden

In de begintijd heeft er geen informatie op "Bijbel en Geloof" gestaan over de schrijver van de studies. Waarom niet? Heel bewust had ik er voor gekozen om deze informatie niet op de site te zetten, omdat "Bijbel en Geloof" het woord van God verder wil geven. Het gaat dus niet om mij, maar om Gods woord. Voor bijvoorbeeld de gegevens, die u over de Bijbelvertalingen op de site vindt, heb ik veel bronnen genoemd. Alle informatie was na te gaan, te controleren. Waarom dan nog info over degene die het op internet heeft gezet? In de verschillende Bijbelstudies heb ik vele verwijzingen naar Gods woord verwerkt. Ook daarin zijn alle dingen te controleren. Want het gaat er niet om wat ik over de Bijbel te vertellen heb, of wat iemand anders over de Bijbel te vertellen heeft, maar het gaat erom wat de Bijbel Zelf zegt. Het gaat er om wat de Heere God Zelf te zeggen heeft. Dus waarom dan nog informatie geven over mijzelf? Echter… vele vragen, die via de mail binnenkwamen, gingen toch over de vraag: Wie verzorgt nu deze artikelen? En aangezien het ook geen geheim hoeft te blijven wie nu deze artikelen op internet zet, zal ik hier dan toch het één en ander over mijzelf vertellen. Samen met een stukje getuigenis.


Ter kennismaking...

Mijn naam is Arjan Huurnink. Ik ben in 1973 geboren. Sinds februari 2003 ben ik getrouwd, en mijn vrouw en ik hebben mogen ervaren wat een Godswonder het is als dat huwelijk gezegend wordt met drie lieve meiden (2005, 2007 en 2010), die ondertussen al jonge dames aan het worden zijn. Wij zijn Hem er erg dankbaar voor. In het dagelijks leven heb ik naast de werkzaamheden voor "Bijbel en Geloof" nog een parttime baan. 

Maar wat belangrijker is, is dat ik een kind van God ben. Ik ben de Heere God dankbaar dat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde is gekomen, om ook voor mijn zonden Zijn kostbare bloed te vergieten, ook voor mij te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood. Hij heeft mij verlost, waardoor ik zeker mag weten dat er ook voor mij een plaatsje in de hemel is. Wat een Genade van God. Zijn Naam zij geprezen.

Als kind kwam ik met mijn ouders in de, toen nog, Nederlands Hervormde Kerk. Maar mijn ouders konden daar geen antwoorden op geloofsvragen vinden. Zij zochten, en die zoektocht heb ik meegekregen. Tijdens die zoektocht vertelden zij mij, dat ik wel zelf de Heere Jezus moest aannemen. Dat heb ik als kind al gedaan. Maar dat gaf mij absoluut geen zekerheid in het geloof... In de "Evangelische wereld" kan men die zekerheid namelijk niet geven. Aan een voorganger vroeg ik als tiener ooit: "Ik twijfel zoveel over mijn geloof. Hoe weet ik nu zeker dat het goed zit?". Als antwoord kreeg ik: "Het feit dat jij twijfelt, zegt mij dat het wel goed zit met jou". Met dat antwoord moest ik het doen. Ik moest nog een weg gaan om te ontdekken dat je echt zeker kunt weten dat je gered bent. In deze tijd ben ik gedoopt. Als tekst kreeg ik Ps. 119 : 9 mee: "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord". Wat ik toen nog niet wist, is hoeveel betekenis dat vers voor mij in de jaren daarna heeft gekregen...


Een Bijbelgelovige...

Wel was ik in mijn kinder- en tienerjaren al regelmatig met de Bijbel bezig. Maar het duurde tot ver na mijn twintigste dat ik die geloofszekerheid mocht ontdekken. In 1998 kreeg ik van iemand een brochure over Bijbelvertalingen. Deze brochure vertelde dat de Engelse King James 1611 (vrijwel gelijk aan onze StatenBijbel; vanwege dezelfde bronnen) het woord van God is, en dat alle nieuwe vertalingen daarvan afwijken. De persoon, die deze brochure aan mij gaf, vertelde mij, dat hij er van overtuigd was dat God Zijn woord voor ons in de StatenBijbel en de Engelse King James 1611 bewaard heeft. Op dat moment vond ik het wel best. Ik las namelijk zelf al de StatenBijbel, maar ach, denk je dan, de NBG-’51 is toch ook uit de grondtekst vertaald? Dus waar zou ik me druk over maken? 

Maar na een periode van een jaar, ben ik toch eens nieuwsgierig in die brochure gaan bladeren. En wat ik toen zag, aan de hand van Bijbelteksten, moest haast betekenen dat er meer aan de hand was, dan alleen de Bijbel op een begrijpelijker manier vertalen. In de nieuwe vertalingen ontbraken delen van verzen of hele verzen. En dat heeft dan toch niets te maken met begrijpelijker vertalen? 

Mijn interesse was gewekt, mijn zoektocht was begonnen. De betreffende brochure was afkomstig uit Amerika, en ging dus over de Engelse vertalingen. Omdat ik er in het Nederlands niets over kon vinden, ben ik de Nederlandse vertalingen gaan vergelijken, en zag dat daarin exact hetzelfde, volgens hetzelfde patroon, gebeurde. Langzamerhand ben ik toen ook gaan zoeken naar achtergronden. Want waarom waren er zulke grote verschillen? Ik zocht in de literatuur van de Bible Believers. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij www.biblebelievers.com. Verder ging ik alle gegevens ook na in gewone encyclopedieën. En zo kwam ik erachter dat er door de geschiedenis heen een spoor van vervalsingen van Gods woord loopt, maar ook dat er een spoor is dat de Heere, overeenkomstig Zijn belofte in Psalm 12 : 7 en 8, Zijn woorden daadwerkelijk voor ons mensen bewaard heeft. Schriftuurlijk klopt deze ontwikkeling. Geschiedkundig klopt deze ontwikkeling. Profetisch klopt deze ontwikkeling. De resultaten van die zoektocht, kunt u op deze site lezen. Kijkt u onder andere maar in het menu "Bijbelvertalingen". 

Zo ben ik, op basis van Gods woord, tot de conclusie gekomen dat de Heere God voor Nederland Zijn woorden bewaard heeft in de StatenBijbel. Zo mocht ik een Bijbelgelovige worden. 


Geloofsgroei...

Maar samen met deze zoektocht ontdekte ik niet alleen dat de Heere Zijn woorden bewaard heeft, maar ook dat Zijn woorden letterlijk uitkomen. Als de Heere iets belooft, dan doet Hij dat. Het mooiste getuigenis daarvan is natuurlijk de Heere Jezus Christus Zelf. En daarmee mocht voor mij in die tijd ook mijn zekerheid in het geloof ontstaan. Als de Heere zegt, dat je door het horen van Zijn woorden tot geloof komt, dat je dan met Zijn Geest verzegeld wordt en dan ook de verlossing verkregen hebt (Ef. 1 : 13, 14), dan is dat zo. Als je dat met je hart gelooft en met je mond belijdt, dan zúl je zalig worden, zegt de Heere in Rom. 10 : 9 en 10. En dan zegt 1 Joh. 5 : 13 zo mooi: "Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God". De waarheid van Gods woord, laat zeker weten!

Ook mocht ik in deze zoektocht de Bijbelse studiemethoden ontdekken. Schrift met Schrift vergelijken, en Gods woord recht snijden. Beiden toegepast op het door de Heere bewaarde woord van God. Met andere woorden: Stop nu eens met het in "de grondtekst" wroeten, wat ik in de tijd voor mijn zoektocht ook mooi vond(!), want op die manier past u de Schrift naar eigen inzicht aan... En dat is nu net niet de bedoeling. Ik (u) hoor(t) niet de autoriteit van de Schrift te zijn. De Schrift hoort mijn (uw) Autoriteit te zijn. Door het woord van God recht te snijden en Schrift met Schrift te vergelijken, gingen Gods woorden leven, ging er een grote rijkdom voor mij open. Diverse "puzzelstukjes" gingen langzaam op hun plaats vallen. De Bijbel is namelijk geen losse verzameling verhalen, maar de Bijbel is één geheel. En de Heere spreekt Zichzelf nooit tegen. 


En zo ontstond een Bijbelgelovige site...

Deze ontdekkingen wilde ik graag uitdragen, en zo ontstond in 2001 de site, met de naam "Bijbel en Geloof", toen nog als Homepage bij het toenmalige HetNet. Een site met, vanaf de start, een Bijbelgelovige boodschap... Sinds die tijd is de site uitgegroeid, en in december 2008 is deze overgegaan naar het huidige domein bijbelengeloof.com.


En zo ontstond een Bijbelgelovige gemeente...

Samen met mijn vrouw hebben we in het begin van ons huwelijk een gemeente gezocht. Voor zover wij wisten, bestond er in Apeldoorn en wijde omgeving geen Bijbelgelovende gemeente. In Nederland zijn ze ook nu nog weinig aanwezig. En als je eenmaal weet dat de Heere God Zijn woorden bewaard heeft, en je hoort in diverse gemeentes dat Gods woorden aangepast worden, dan is het lastig om een plekje te vinden. Daarom zijn we vanaf 2003 begonnen met tweewekelijkse Bijbelstudies. Dat deden we lange tijd gewoon als een kleine huiskring. 

De Heere gaf ons, buiten "onze" huiskring, contacten met andere Bijbelgelovende broeders en langzamerhand ontstond het verlangen om Gods woorden verder uit te dragen. Er (nog) meer mee bezig te zijn. Samen met mijn vrouw bracht ik dat in gebed. Maar er moest nog wel een moment komen dat we ook zelf in ons eigen leven op sommige vlakken duidelijke keuzes gingen maken... En toen was er een moment dat de Heere groei gaf. Er kwamen nieuwe broeders en zusters, maar ook een uitbreiding van de mogelijkheden om Gods woord uit te dragen.

Vanwege het feit dat ons huis te klein werd, zijn we in 2017 uitgeweken naar een schoolgebouw. En sinds 2020 komen we als gemeente "Bijbel en Geloof" wekelijks bij elkaar.


Gods woorden de wereld in...

En zo zijn er meer activiteiten ontstaan om Gods woorden te laten horen. Sinds 2017 worden de Bijbelstudies en preken opgenomen, zodat deze ook te beluisteren zijn op Bijbelgelovende Radio. En sinds 2018 worden van diverse audio-opnamen ook weer video's gemaakt om deze op ons YouTube of BitChute kanaal te plaatsen. Ook groeide in die tijd de overtuiging dat we de Boodschap van Gods redding in Jezus Christus niet voor onszelf mogen houden. En zo zijn we sinds 2019 één maal per maand in het centrum van Apeldoorn te vinden, om het Evangelie der Genade Gods uit te dragen. 


En zo ontstond "Stichting Bijbel en Geloof"

De afgelopen jaren mochten we Gods leiding bemerken. Hoe Hij een moment gaf, dat het werk ging groeien. En zo gebeurde het dat in 2019, om al dit werk te ondersteunen, "Stichting Bijbel en Geloof" werd opgericht. En indien de Heere wil en wij leven zullen (Jak. 4 : 15), mogen we langzaam verder werken aan de verspreiding van de Boodschap van Gods vaste en zekere woord. Voor meer informatie over "Stichting Bijbel en Geloof", zie: "Stichting Bijbel en Geloof".

 

"Door strijd tot d’ overwinning"

Dit kopje is een regel uit een lied uit de bundel van Joh. de Heer (nr. 205). Het lijkt natuurlijk allemaal heel mooi, deze geschiedenis. Maar op het moment dat je duidelijke keuzes gaat maken, op het moment dat je ervoor kiest om naar buiten te treden met de verkondiging van Gods woorden, dan begint ook de strijd. En ook dat hebben wij mogen meemaken, en maken we nog steeds mee. Het getuigenis is niet compleet, als daar geen melding van gemaakt wordt. Het is gewoon niet allemaal makkelijk. De Heere spreekt in Zijn woord dan ook niet voor niets over "krijgsknecht(en) van Jezus Christus" (2 Tim. 2 : 3). Over een geestelijke wapenrusting en over standhouden (Ef. 6 : 10 - 19). Ook dat is geen verhaaltje, dat is realiteit. En daarin mogen we als mens dan leren dat het niet om onze kracht gaat, dat het niet om "mij" gaat, want "ik" kan het niet. Daarin mogen we als mens dan leren hoe belangrijk gebed is, omdat de Heere voor je wil strijden, omdat Hij je Hulp en Schild wil zijn, omdat alles aan Zijn zegen en leiding gelegen is (Ps. 33 : 16 - 20). En ondanks dat het soms moeilijk is, hoe mooi is het om Zijn leiding in de praktijk te zien... Ook dat is Genade.


Een boodschap voor u

Mijn gebed voor u is: Dat ook u door Gods Genade mag ontdekken dat er redding is van een eeuwige hel, dat u in Jezus Christus eeuwig leven mag ontvangen en dat u dat zeker mag weten. 

En indien u de Heere Jezus al als uw persoonlijke Verlosser kent, is mijn oproep voor u: Laat u de zekerheid in het geloof niet afpakken door mensen die een hoop titels voor hun naam hebben staan... En daarbij is mijn gebed voor u: dat ook u door Gods Genade mag ontdekken dat Gods woord VAST en ZEKER is. Dat zijn Plan ook VAST en ZEKER is. De Heere heeft Zijn woorden voor ons mensen bewaard in de Reformatie-Bijbel, voor Nederland de StatenBijbel.  

Gods zegen!

Arjan Huurnink