"Stichting Bijbel en Geloof" is sinds begin 2020 begonnen met het ondersteunen van een zendingsproject in Pakistan en Afghanistan. Wij doen dit via de "Holy Bible Foundation". Dit is een Bijbelgelovige organisatie, die plaatselijke predikers in deze landen traint en ondersteunt. Daarnaast probeert men om in diverse talen de Reformatie-Bijbel weer in druk te krijgen, of door vertaalwerk een betrouwbare Bijbel in druk te krijgen, gebaseerd op de Reformatie-tekst. Dit in tegenhang van de meeste "Bijbel"genootschappen die eigenlijk alleen nog maar vervalsingen van Gods Woord op deze aarde verspreiden.

Dat betekent dat wij per maand een klein deel van onze inkomsten aan dit doel besteden. Er zijn in de genoemde landen diverse groepen gelovigen, variërend van 15 personen tot in sommige plaatsen 500 mensen. Men verspreidt Nieuwe Testamenten, het Johannes Evangelie, maar bijvoobeeld ook Chick traktaten. Het werk daar is niet altijd makkelijk, en niet ongevaarlijk. Maar wat mooi om te zien dat de Heere ook daar Zijn Woord onder de mensen verspreidt.