Statenvertaling editie 1977Er bestaat in Nederland, naast de uitgaven van de Oude Statenvertaling door verschillende uitgevers, waaronder de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die op het behoud van de Oude Statenvertaling gesteld is, ook een Statenvertaling editie 1977. Deze wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Wat is er zo bijzonder aan de Statenvertaling editie 1977? Deze Statenvertaling is een sobere herziening door mensen die op het behoud van de Statenvertaling gesteld zijn, aldus de verantwoording voorin deze Bijbel. Dit is dus geen nieuwe vertaling, en dus is er ook geen gebruik gemaakt van de zogenaamde nieuwe manuscripten. Tevens is er geen invloed van de moderne Alexandrijnse theologie in te vinden. Wat wel gebeurd is: de spelling is aangepast, zodat u bijvoorbeeld geen ‘mensch’, ‘zoo’ en ‘uzelven’ meer leest, maar ‘mens’, ‘zo’ en ‘uzelf’ (wat overigens voor een groot deel ook zo is in de uitgave van de GBS). Tevens zijn woorden, die nu echt onbekend zijn geworden, door ons bekende woorden vervangen, die echter wel hetzelfde betekenen! Deze aanpassingen zijn door de herzieners van de HSV echter als oppervlakkig bestempeld: men heeft namelijk aan de tekst van de Schrift willen sleutelen (zie Nederlands Dagblad, 18-05-2000, en overige artikelen op deze site)! Daar waar we waarschuwen voor de HSV, zeggen we van de Statenvertaling editie 1977 het volgende: de Statenvertaling editie 1977 is dus wel een echte betrouwbare Statenvertaling!

 

2014: Helaas! De Statenvertaling editie 1977 wordt niet meer gedrukt en is in de boekhandel (waarschijnlijk) niet meer verkrijgbaar. Waarschijnlijk wegens het feit dat er een HSV is, heeft het NBG besloten om de editie 1977 niet meer te drukken. En zo zien we hoe de Statenvertaling, Gods Woord, in onze "moderne wereld" verdrongen wordt door allerlei nieuwe vertalingen (inclusief de HSV)!. Maar gelukkig kunt u voor een betrouwbare Statenvertaling terecht bij de GBS.

 

Op de volgende pagina vindt u een aantal links naar diverse uitgaven van de GBS: "Links".