Een wit paard (Openb. 6 : 2): De antichrist 

 

 

 

In de StatenBijbel staan in dit vers helaas hoofdletters voor de woorden ‘die’, ‘hem’, ‘hij’ en ‘hij’. Door te vergelijken met de andere Reformatie-Bijbel, de Engelse King James 1611, komen we erachter dat er daar in dit vers GEEN hoofdletters staan. De hoofdletters in dit vers zouden erop wijzen dat dit vers gaat over Jezus Christus! Deze tekst gaat echter over de antichrist, de zoon des verderfs, de mens der zonde. Waarom? Jezus Christus wordt in Openb. 19 toch ook beschreven op een wit paard? Tekst met tekst vergelijken… dan betekent het toch dat het hier ook gaat over Jezus Christus? Nee. Heeft u wel eens op de verschillen tussen de twee witte paarden en hun ruiters gelet? De ruiter van Openb. 6 heeft één kroon, de ruiter van Openb. 19 heeft vele kronen. De ruiter van Openb. 6 heeft een boog, de ruiter van Openb. 19 een zwaard. De ruiter van Openb. 6 overwint weliswaar (en zal een soort van schijnvrede bewerkstelliggen (1 Thess. 5 : 3; Dan. 9 : 27)), maar wordt gevolgd door oorlog, dood en hel; de ruiter van Openb. 19 wordt gevolgd door hemelse legers en duizend jaar vrede op aarde (en daarna voor eeuwig, Openb. 20, 21 en 22). De ruiter van Openb. 6 is de antichrist, de ruiter van Openb. 19 is de Heere Jezus Christus.

 

De tekst van Gods woorden is voor Nederland bewaard in de StatenBijbel. Daar heeft de Heere voor gezorgd (Ps. 12 : 7, 8). Maar de kopjes en de hoofdletters zijn geplaatst door een Bijbelgenootschap (GBS), dat (vaak) van de Calvinistische leer uitgaat. Deze leert dat het in Openb. 6 : 2 gaat om Jezus Christus, en dus vinden we hoofdletters. Op een enkele plaats moet je dus opletten, om je niet door een verkeerde hoofdletter in de war te laten brengen. Schrift met Schrift vergelijken...