Even voorstellen...In februari 2001 is “Bijbel en Geloof” voor het eerst als website ontstaan. Sinds die tijd is de site uitgegroeid, en in december 2008 is deze overgegaan naar het huidige domein bijbelengeloof.com. Sindsdien zijn er meer activiteiten ontstaan met als doel om de overtuiging van Gods vaste en zekere Woord door te geven. Zo zijn er onder andere Bijbelstudiesamenkomsten, die zijn begonnen als huiskring, maar waarvoor wij inmiddels zijn uitgeweken naar een schoolgebouw.

In de begintijd van "Bijbel en Geloof" heeft er geen informatie op deze site gestaan over de schrijver van de studies. Waarom niet? Heel bewust had ik er voor gekozen om deze informatie niet op de site te zetten, omdat het een site betreft die het Woord van God verder wil geven. Het gaat dus niet om mij, maar om Gods Woord. Voor de gegevens die u over de Bijbelvertalingen op de site vindt, heb ik veel bronnen genoemd. Alle informatie was na te gaan, te controleren. Waarom dan nog info over degene die het op de site heeft gezet? In de verschillende Bijbelstudies heb ik vele verwijzingen naar Gods Woord verwerkt. Ook daarin zijn alle dingen te controleren. Want het gaat er niet om wat ik over de Bijbel te vertellen heb, of wat iemand anders over de Bijbel te vertellen heeft, maar het gaat erom wat de Bijbel Zelf zegt. Het gaat er om wat God Zelf te zeggen heeft. En daar komen we achter door Schrift met Schrift te vergelijken, zoals u onder andere kunt lezen op de pagina: “Hoe de Bijbel te bestuderen?”. Dus waarom dan nog informatie over mijzelf op de site? Echter… vele vragen, die via de site binnenkwamen, gingen toch over de vraag: Wie verzorgt nu deze studies? En aangezien het ook geen geheim hoeft te blijven wie nu deze artikelen op internet zet, zal ik hier dan toch een stukje over mijzelf vertellen. En wat ik nog belangrijker vind, ik zal wat vertellen over de vraag: “Hoe ben ik tot deze site, met een dergelijke informatie, gekomen?” En: “Wat is dan het doel van de site?”

Mijn naam is Arjan Huurnink. Ik ben in 1973 geboren. Sinds februari 2003 ben ik getrouwd, en mijn vrouw en ik hebben mogen ervaren wat een Godswonder het is als dat huwelijk gezegend wordt met drie lieve meiden (2005, 2007 en 2010). Wij zijn Hem er erg dankbaar voor. In het dagelijks leven heb ik een gewone baan, en in mijn vrije tijd was en ben ik veel bezig met Bijbelstudie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: de ene keer wat meer dan de andere keer. Eén van de resultaten van die persoonlijke studie van Gods Woord is deze site. Wij zijn niet aangesloten bij één of andere officiële kerkelijke of gemeentelijke groepering. Deze site staat dus ook los van een kerkelijke richting of groepering. Ongeveer één keer in de twee weken geef ik echter zelf Bijbelstudie. We zingen liederen, doen Bijbelstudie, en bidden samen.

De site is dus ontstaan uit persoonlijke Bijbelstudie, en persoonlijke studie naar de achtergronden van de vertalingen. In 1998 kreeg ik van iemand een brochure over Bijbelvertalingen. Deze brochure vertelde dat de Engelse King James 1611 (vrijwel gelijk aan onze Statenbijbel; zelfde bronnen) het Woord van God is, en dat alle nieuwe vertalingen daarvan afwijken. De persoon, die deze brochure aan mij gaf, vertelde mij, dat hij er van overtuigd was dat God Zijn Woord voor ons in de Statenbijbel en de Engelse King James 1611 bewaard heeft. Op dat moment vond ik het wel best. Ik las namelijk zelf al de Statenbijbel, maar ach, denk je dan, de NBG-’51 is toch ook uit de grondtekst vertaald? Dus waar zou ik me druk over maken? Maar na een periode van een jaar, ben ik toch eens nieuwsgierig in die brochure gaan bladeren. En wat ik toen zag, aan de hand van Bijbelteksten, moest haast betekenen dat er meer aan de hand was, dan alleen de Bijbel op een begrijpelijker manier vertalen. In de nieuwe vertalingen ontbraken delen van verzen of hele verzen. En dat heeft dan toch niets te maken met begrijpelijker vertalen? Mijn interesse was gewekt, mijn zoektocht was begonnen. De betreffende brochure was afkomstig uit Amerika, en ging dus over de Engelse vertalingen. Omdat ik er in het Nederlands niets over kon vinden, ben ik de Nederlandse vertalingen gaan vergelijken, en zag dat daarin exact hetzelfde, volgens hetzelfde patroon, gebeurde. Langzamerhand ben ik toen ook gaan zoeken naar achtergronden. Want waarom waren er zulke grote verschillen? Ik zocht in de literauur van de Bible Believers. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij www.biblebelievers.com. Verder ging ik alle gegevens ook na in gewone encyclopedieën. En het blijkt dus gewoon geschiedenis te zijn  dat er in Alexandrië, waar de meeste handschriften van de nieuwe vertalingen hun oorsprong vinden, gestreefd werd naar een vermenging van de Bijbel met filosofie. Iets waar God in Zijn Woord juist tegen waarschuwt. De handschriften uit Alexandrië blijken dus onbetrouwbaar te zijn, en toch volgt men ze vandaag de dag massaal. Afijn, de resultaten van de zoektocht zijn op de site te vinden.

De site is als het ware een oproep voor gelovigen, om zich de zekerheid in het geloof niet te laten afpakken door mensen die een hoop titels voor hun naam hebben staan. Tegenwoordig horen we vaak zeggen: ‘Wat u hier leest, dat kunt u echter beter zo lezen:…’ Men past Gods Woord aan naar eigen goeddunken. Maar dat is iets wat de vijand van God in het begin (Gen. 2 en 3) ook al deed. Maar we mogen er zeker van zijn dat God Zijn Woord voor ons bewaard heeft; en Zijn Woord vinden we in de oude Reformatie-Bijbels (onze Statenbijbel en de Engelse King James 1611). Zijn Woord is Waar en komt letterlijk uit. Het mooiste getuigenis daarvan is de Heere Jezus Christus Zelf. Ook ontdekte ik de Bijbelse studiemethoden van het ‘Schrift met Schrift vergelijken’ en de bedelingen (‘laat ieder toekomen wat hem toekomt’). Wanneer men tegenwoordig een vers niet begrijpt, duikt men de zogenaamde grondtekst (welke?) in, en vult vervolgens een woordcombinatie in die men mooier vindt, of die men wel denkt te begrijpen. Zo past men de Bijbel aan… Terwijl we door ‘Schrift met Schrift vergelijken’, de Bijbel in de context dus, juist zo een grote rijkdom uit het Woord mogen halen. Wanneer we de Bijbel lezen, moeten we geen rekening houden met interpretatie, maar gewoon lezen wat er staat. Dan pas lees je Gods Woorden, en NIET de gedachten van één of andere theoloog. Vandaar dat er in de studies op deze site ook zo veel tekstverwijzingen staan. Vaak betrekt men ook gedeelten voor Israël op de Gemeente en andersom. Maar laat nu eens toekomen aan Israël, wat voor Israël is, en laat aan de Gemeente toekomen wat voor de Gemeente is, etc. Ook dan begrijpen we misschien niet alles, maar alle ‘puzzelstukjes’ gaan dan langzamerhand op hun plaats vallen. De Bijbel is namelijk geen losse verzameling verhalen, maar de Bijbel is één geheel. En de Heere spreekt Zichzelf nooit tegen. Dan gaan we begrijpen waarom onder de Wet de inzettingen van de Wet (de werken der Wet) belangrijk waren, en in deze tijd juist weer niet. En vele verschillen meer worden duidelijk. Alles komt op z’n plaats.

Kort samengevat: door Gods genade heb ik mogen ontdekken dat Gods Woord VAST en ZEKER is. Zijn Plan is ook VAST en ZEKER. Het resultaat daarvan, de studies en zo, heb ik op internet gezet, zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen. Want door de Bijbel te onderzoeken, en zelf de dingen na te gaan of ze zo zijn (Hand. 17 : 11), door het Woord recht te verdelen (2 Tim. 2 : 15), mogen we weten niet beschaamd uit te komen (2 Tim. 2 : 15).

Ondertussen worden de studies op de zondag ook opgenomen, onder andere als bijdrage voor Bijbelgelovende Radio, maar ook om daarvan weer video's te kunnen maken voor ons eigen YouTube kanaal (sinds 2018). Om deze Boodschap verder te kunnen uitdragen, en in de toekomst misschien wel meer activiteiten te kunnen organiseren, is in 2019 "Stichting Bijbel en Geloof" opgericht. En zo mogen we, indien de Heere wil en wij leven zullen (Jak. 4 : 15), langzaam verder werken aan de verspreiding van de Boodschap van Gods vaste en zekere Woord.

Voor meer informatie over "Stichting Bijbel en Geloof", zie: "Stichting Bijbel en Geloof".

Gods zegen!

Arjan Huurnink