Schema: Bijbelvertalingen en hun oorsprong


In het "Schema: Bijbelvertalingen en hun oorsprong" vindt u een schematisch overzicht waarin u van diverse Bijbels en nieuwe vertalingen kunt zien wat hun afkomst is: het Bijbelse Antiochië, dat ons Gods Woorden overgeleverd heeft, of het wereldse Alexandrië, dat de mensen, door vermenging van de Schrift met filosofie, niet bij Jezus Christus brengt, maar bij de wereld.