Het werk van de Heilige Geest



De Heere spreekt in Zijn Woord over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In het volgende artikel leest u Wie de Heilige Geest is, en wat Zijn werk is in de wereld en in de gelovige.

Het werk van de Heilige Geest”.