Online Boeken over de “kerk”geschiedenisEngels:

Fox’s Book of Martyrs
Een geschiedenis van het leven, het lijden en de dood van de eerste Christenen en de Protestantse martelaren. Van 33 na Chr., van de Romeinse keizers, door de Middeleeuwen heen tot aan 1820 na Chr.
 

The Two Babylons
Door Rev. Alexander Hislop. Het Pauselijke systeem van Rome heeft alle eigenschappen vanuit het heidendom overgenomen. De Rooms-katholieke eredienst blijkt niets anders te zijn dan de verering van Nimrod en zijn vrouw, uit het oude Babel!