Doel en doelgroep

verkeerd uitgangspunt bij vertalen 

 

 

Tegenwoordig stelt men dat de Bijbelvertaling rekening moet houden met Doel en Doelgroep. Men zegt er dan vaak bij dat deze factoren tijdsgebonden zijn! Een vertaling, zegt men, moet behapbaar zijn voor iedereen! Dit is iets wat echter lijnrecht tegen het Woord van God ingaat! Het Woord van God heeft maar één doelgroep, en dat is de mensheid door alle eeuwen heen, totdat Jezus Christus terugkomt. De Bijbel geeft in de bedelingen aan hoe Gods Plan in de tijd is. Gods Plannen veranderen niet. Het Woord is zeer vast (2 Petr. 1 : 19). Gods Plan wordt binnen bijvoorbeeld de Genade-bedeling ook niet aangepast aan een aparte doelgroep, maar geldt alle mensen, allen hebben gezondigd (Rom. 3 : 23; Rom. 5 : 12). De Bijbel laat zien dat de mens in zonde gevallen is, en redding nodig heeft in Jezus Christus. God heeft zijn openbaringen gegeven van Genesis tot Openbaring, een deel van de profetieën is in vervulling gegaan, nu is het wachten tot de overige profetieën in vervullingen zullen gaan. Dit is totaal onafhankelijk van wat voor een cultuur dan ook. De Heere voegt daar niet meer aan toe. Zijn Woord is dus ook niet tijdsgebonden! Zijn Woord is zoals het ons is gegeven in de King James 1611 en de Statenvertaling. De Bijbel kan nooit ‘behapbaar’ zijn voor iedereen! De Schrift leert ons namelijk dat, wanneer wij wederomgeboren worden, wij de Heilige Geest krijgen (Ef. 1 : 13), en het is juist deze Geest van God Die ons Zijn Woord doet begrijpen (Joh. 14 : 26, Joh. 16 : 13 – 15, 1 Kor. 2 : 11 - 13). Wanneer wij als mensen de Bijbel begrijpelijk willen maken voor anderen, moeten we de tekst, die God aan ons gegeven en voor ons bewaard heeft, veranderen, en daar waarschuwt de Heere juist tegen, zoals we gezien hebben. De verleiding is voor mensen dan namelijk te groot om toch dingen toe te voegen aan, of af te doen van de Bijbeltekst; zoals we in de nieuwe vertalingen gezien hebben dat cruciale zinsdelen weggelaten worden. Dat heeft dan al helemaal niet eens meer met ‘begrijpelijker maken’ te maken. Het is een ‘wetenschappelijke’ smoes om de Bijbel te kunnen veranderen, en aan te passen naar eigen inzicht! Kinderen van God zullen de Bijbel echter leren begrijpen met hulp van de Heere Zelf, daar is geen wetenschapper voor nodig. Bijbelleraars (voorgangers) behoren dat leerproces te begeleiden door tekst met tekst, Schrift met Schrift te vergelijken in de Reformatie-tekst.