Tekenen der tijden: het Zika-virusInleiding

In een eerdere studie hebben we gezien dat het antichristelijk rijk, bestaande uit de tien koninkrijken, momenteel voorbereid wordt. We weten dat de Vrijmetselarij en de Illuminaten daar een grote rol in hebben. Waarschijnlijk heeft u weleens gehoord dat de grote leiders eigenlijk vinden dat de wereld overbevolkt is en zou moeten reduceren. Zo zijn in Georgia in de Verenigde Staten de “Georgia Guidestones” geplaatst…[1]. Wie deze stenen er neer gezet heeft is niet duidelijk, maar de oorsprong moet ergens liggen bij mensen die streven naar de Nieuwe Wereldorde. In diverse talen staan daar zeg maar nieuwe geboden op voor de Nieuwe Wereldorde. De eerste regel luidt: “Handhaaf de wereldbevolking onder de 500.000.000”. Wanneer we dat afzetten tegen het feit dat de aarde nu bijna 7 miljard meer mensen telt, dan wordt duidelijk welke gedachte deze stenen vertolken. De tweede regel luidt: “Begeleid de voortplanting met wijsheid”.

Ga op internet maar eens zoeken naar Denver Airport, de luchthaven van de hoofdstad van de staat Colorado in de Verenigde Staten. Op deze luchthaven vind je allerlei muurschilderingen. Deze muurschilderingen zijn zeer luguber. Ze laten zien waar men wil komen: wereldvrede, maar wat daar aan vooraf gaat, laat niet veel aan de verbeelding over. Bij deze zogenaamde kunst is de oorsprong wel duidelijk, want er is een steen bijgeplaatst van degenen die dit hebben aangeboden aan de bevolking: de Vrijmetselarij [2]!

Zo zien we dat allerlei gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden volgens de occulte kalender. Getallen als 3, 9, 11 en 13 spelen daar vaak een bepaalde rol in. De heren Vrijmetselaars willen daarmee in feite hun handtekening zetten onder de gebeurtenis, en vaak is dit een heenwijs dat er een geplande actie plaats heeft gevonden om de Nieuwe Wereldorde weer een stap dichterbij te brengen. Aan de occulte numerologie hebben we onder andere aandacht besteed in de studie: "Tekenen der tijden: Messiasverwachtingen" naar aanleiding van de aanslagen in Parijs op 13-11-2015. Maar ook bij de aanslagen in Brussel op 22-03-2016 bleek dit weer. Allereerst is de 22 een veelvoud van 11. En 11 is binnen de occulte wereld van de Vrijmetselaars een belangrijk getal. De 33e graad van de Vrijmetselarij bestaat bijvoorbeeld uit 3 x 11.
Vermeldenswaard is dat de "Georgia Guidestones", met onder andere het gebod om de wereldbevolking te decimeren tot 0,5 miljard, geplaatst zijn op 22 maart 1980 [3]! Daarnaast zien we dat de nacht van 21 op 22 maart een feestdag is op de occulte kalender, die menselijke offers vereist! Wanneer we de datum op de Engelse manier schrijven, dan staat er 322. En 322 is weer een onderdeel van het logo van de organisatie Skull & Bones, een organisatie waar diverse Amerikaanse Presidenten lid van zijn (geweest), en waar diverse satanische rituelen plaatsvinden! Omdat invloedrijke mensen hier lid van zijn, is dit mede een denktank van de Nieuwe Wereldorde, het antichristelijk rijk, dat er aan komt.

Logo Skull & Bones. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones#/media/File:Bones_logo.jpg (Public Domain)..

Maar er is meer. Het tijdstip dat de bom in het metrostation van Brussel afging, was 9.11 uur (volgens de Belgische kranten)! En daar hebben we 9-11 weer (denk aan de aanslag op de Twin Towers in Amerika in 2001)! ISIS krijgt de schuld, maar de werkelijke daders zijn de meest invloedrijke heren van deze aarde, die erop uit zijn om de Nieuwe Wereldorde in het leven te roepen. ISIS is hun instrument. Ook deze aanslagen dragen heel duidelijk de vingerafdruk van deze heren…


Ziektes: Ebola en Zika

Nu laat de Bijbel zien dat de tijd in de aanloop naar de Grote Verdrukking een tijd is waarin ook veel ziektes over de aarde gaan. In Matth. 24 :  7 lezen we: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen”. Vandaag de dag (februari 2016) is het nog maar amper een jaar geleden dat we Ebola achter ons lieten, of we hebben alweer te maken met een zogenaamd nieuw virus: Zika!

We kennen allemaal de beelden uit Brazilië: van de muggenbestrijders. Het verhaal is dat de muggen een ziekte verspreiden die voor de mens zelf wel niet zo gevaarlijk is, maar mocht een vrouw in verwachting zijn, dan kan het ervoor zorgen dat het kind microcefalie krijgt: te kleine hersenen met een te kleine schedel, met alle gevolgen van dien. Maar wanneer we op internet gaan zoeken dan komen we ook andere dingen tegen... Allereerst komt de Wereldgezondheidsorganisatie met een verklaring dat er een zeer sterk verband verwacht wordt tussen de geboorteafwijkingen en de besmetting met Zika, maar het is niet bewezen [4]. Zo blijkt dat het virus zelf al bekend is vanaf 1947, en dat het in India ook al langer bekend is als de Zika-koorts, en eigenlijk alleen maar milde verschijnselen kent [5]. Het virus is zich overigens gaan verspreiden nadat mensen het geïsoleerd hebben uit een dier [6]. Kloppen de verbanden, die zo snel door de WHO gelegd worden, wel? De muggensoort, die de ziekte verspreidt, wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. In 2009 zijn er al genetisch aangepaste muggen uitgezet, maar niet in Brazilië. In 2012 was Brazilië aan de beurt. Maar er was geen uitbraak van Zika of microcefalie! Dat betekent dus dat het virus op een andere manier in Brazilië terecht gekomen moet zijn. En er moet al helemaal een andere verklaring zijn voor de opeens toegenomen gevallen van microcefalie in Brazilië in 2015/2016.


Over pesticiden en inentingen

We gaan er niet uitgebreid op in, maar ik noem een aantal zogenaamde toevalligheden, die niet meer zogenaamd toevallig zijn, gezien wat wij weten over de eindtijd en over het streven van de machthebbers van deze wereld naar die Nieuwe Wereldorde. Wat men in het nieuws rond Zika niet vermeldt, is dat Brazilië het land is dat de meeste pesticiden gebruikt, en daarvan ook nogeens soorten die in veel andere landen verboden zijn. Deze pesticiden zijn juist bekende veroorzakers van onder andere verminderde schedelomvang bij ongeboren kinderen [7]. Wat men niet vermeldt, is dat het onderzoek met de muggen gefinancierd is door één van de rijken der aarde, Bill Gates (de oprichter van Windows), die ook een experiment met een nieuw vaccin Tdap in Brazilië financieel ondersteunt. Dit nieuwe vaccin wordt aan zwangere vrouwen gegeven [8], terwijl het effect van dit vaccin op de zwangere vrouw en het ongeboren kind niet getest is [9]. Wanneer begon men in Brazilië met dat experiment? Juist: eind 2014! Dus het effect van het vaccin wordt nu onderzocht, maar de schuld van de te kleine hersens bij de geboren kinderen wordt geweten aan een ziekte die verspreid wordt door muggen, die ook gesubsidieerd zijn door Bill Gates! En wat is het resultaat: Er wordt opnieuw een vaccin ontwikkeld tegen Zika, om aan zwangere vrouwen, en wie weet nog meer, te geven! Men spuit in Brazilië overal gif om de muggen te verdelgen. Dat wordt letterlijk in het nieuws gezegd [10]! Wanneer de Zika niet de oorzaak is van de te kleine hersenen, dan heeft men nu al zeer veel gif in de omgeving van de mensen gespoten! Daarnaast komt er onnodig een nieuw vaccin, vaak bestaand uit gifstoffen! Maar wat is verder het gevolg? Mensen wordt ontraden om de komende twee jaar zwanger te worden [11]! Het aantal vrouwen dat abortus laat plegen neemt toe [12], het wordt ze zelfs gratis aangeboden [13]. Kinderen worden in de moederschoot gedood…

En dan te bedenken dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk geen zika is, maar dat mensen met opzet vergiftigd worden! Met opzet? We hadden het al over Bill Gates. Bill Gates, als één van de rijken der aarde, heeft bijvoorbeeld ook wel deelgenomen aan de Bilderberg groep [14]. Een Nieuwe Wereldorde groep, die één keer per jaar samenkomt om in het geheim overleg te plegen over de zaken in de wereld. Deze Bill Gates, die de genetisch veranderde muggen financiert, en die het vaccinatie-onderzoek in Brazilië ondersteunt, heeft in 2010 de volgende uitspraak gedaan in een toespraak over hoe we naar nul uitstoot CO2 komen (zie de video “Agenda 21 & Eugenics - Bill Gates Depopulation Plans Exposed”; hieronder staande uitspraak komt na 11 a 12 min.):

“Als eerste hebben we de bevolking. De wereld heeft vandaag de dag 6,8 miljard mensen. Dat gaat richting de negen miljard. Nu, als we goed werk verrichten op het gebied van nieuwe vaccinaties, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat aantal omlaag brengen, 10 tot 15 procent, waar we nu een groei zien van 1,3” [15].


Door vaccinaties minder mensen?

We verwachten, vanuit het klassieke beeld over vaccinaties, dat als ze hun werk doen, dat mensen langer en gezonder leven. Een verbeterde gezondheidszorg zou dat ook moeten bewerkstelligen. Toch? Dan verwachten we toch eerder dat het aantal mensen zal blijven stijgen? Maar Bill Gates zegt hier letterlijk dat hij de wereldbevolking door gebruik van nieuwe vaccinaties wil verminderen! En hier zien we hoe de rijke heren van deze aarde streven naar hun doel. En dat is de tijd waarin wij leven… Geloof dus niet alles wat u in het nieuws ziet. Zika is zeer waarschijnlijk nog steeds niet gevaarlijk, maar door een vals voorwendsel over dat virus wordt de groei van ongeboren kinderen geremd, worden kinderen gedood, worden vrouwen aangeraden niet zwanger te worden, en worden mensen steeds verder vergiftigd! Waardoor ziektes weer zullen toenemen… En dat past precies bij hetgeen de Bijbel over de tijd van de Grote Verdrukking en kort daarvoor laat zien. Denk bij dit alles nog even terug aan gebod 1 en 2 van de Georgia Guidestones!

Wij mogen onze hoofden bijven opheffen en met Gods Woord roepen: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” (Openb. 22 : 20).[1]  'Georgia Guidestones', WikipediA, de vrije encyclopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones.
[2]  'Denver Airport: De meer dan lugubere luchthaven van Denver', Boinnk.nl, bron: http://boinnk.nl/tag/denver-airport/.
[3]  'Georgia Guidestones', WikipediA, de vrije encyclopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones.
[4]  'Zika virus: WHO declares global public health emergency, says causal link to brain defects ‘strongly suspected’', Washington Post, 1-2-2016, bron: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/02/01/zika-virus-who-declares-global-public-health-emergency-given-rapid-spread-in-americas/.
[5]  'Zika: Who launched the fake-epidemic story in Brazil?' Jon Rappoport, Jon Rappoport's Blog, 8-02-2016, bron: https://jonrappoport.wordpress.com/category/zika/.
[6]  'Zika Virus: Dirty Elite scumbag projects, Mosquito's and TDAP Vaccine', 3-2-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=dayCnMG1WPY.
[7]  'Het kon niet uitblijven: De ZIKA-zwendel', Silvia Videler, Boinnk.nl, 2-2-2016, bron: http://boinnk.nl/107494/het-kon-niet-uitblijven-de-zika-zwendel/.
[8]  'Zika Virus: Dirty Elite scumbag projects, Mosquito's and TDAP Vaccine', 3-2-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=dayCnMG1WPY.
[9]  'Het kon niet uitblijven: De ZIKA-zwendel', Silvia Videler, Boinnk.nl, 2-2-2016, bron: http://boinnk.nl/107494/het-kon-niet-uitblijven-de-zika-zwendel/.
[10] 'Olinda viert massaal carnaval ondanks het Zika-virus', NOS.nl, 08-02-2016, bron: http://nos.nl/video/2085597-olinda-viert-massaal-carnaval-ondanks-het-zika-virus.html.
[11] 'El Salvador: tot 2018 niet zwanger worden wegens zika', de Volkskrant, 25-1-2016, bron: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/el-salvador-tot-2018-niet-zwanger-worden-wegens-zika~a4231809/.
[12] 'Braziliaanse artsen wijten toename abortussen aan zika', Medisch Contact, 1-2-2016, bron: http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/152626/Braziliaanse-artsen-wijten-toename-abortussen-aan-zika.htm.
[13] 'Website biedt zwangere vrouwen met zika gratis abortus', NOS.nl, 1-2-2016, bron: http://nos.nl/artikel/2084295-website-biedt-zwangeren-met-zika-gratis-abortus.html.
[14] 'List of Bilderberg participants', WikipediA, The Free Encyclopedia, bron: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants.
[15] 'Innovating to zero' Bill Gates, TED, februar 2010, bron: https://www.ted.com/talks/bill_gates/transcript.